Jdi na obsah Jdi na menu

Bonitační řád

1. 12. 2010
BONITAČNÍ ŘÁD
 
 
Čl.1
 
Bonitační řád stanovuje podmínky provedení bonitace. Bonitací se rozumí předvedení čistokrevného jedince daného plemene který splňuje podmínky v čl.2 za účelem uchovnění
 
Čl.2
 
Bonitace se smí zůčastnit jen pes, fena kteří:
a)    nejpozději v den bonitace dosáhli věku minimálně 18.měsíců
b)   mají platný PP
c)    jsou v dobré kondici a nevykazují známky onemocnění
d)   jejichž majitel je členem organizace KOSD (je možné přihlásit se až na místě)
 
Bonitace se smí zůčastnit i háravé feny, budou však drženy stranou od ostatních bonitovaných jedinců a předvedeny až na závěr bonitace
 
Čl.3
 
Bonitační komise je nejméně dvoučlenná, složená z ústředního a oblastního poradce chovu danného plemene. V případě sporu mohou tito požádat o vyjádření poradce chovu ostatních plemen.
 
Čl.4
 
Bonitovaný jedinec musí být natolik ovladatelný aby bylo možno uskutečnit:
a)    tělesná měření
b)   kontrolu chrupu viz čl.6
c)    u samců musí být možné zkontrolovat přítomnost obou varlat
Je přípustné aby si na bonitaci majitel přizval pomocníka kterého pes zná a který mu pomůže psa předvést.
 
   Čl.5
 
Po absolvování kontoly a měření musí pes, fena podstoupit zkoušku povahy, která je nedílnou součástí bonitace a bez jejíhož úspěšného absolvování nemůže být jedinec připuštěn do chovu.
Povahová zkouška má formu napadení při procházce.  Majitel vede psa na vodítku. Na pokyn se zastaví a figurant provede útok s holí. Pes musí svého pána bez pokynu aktivně bránit. ( Vyjímku tvoří test povahy u Středoasijského ovčáka, kdy postačí pokud je pes nebojácný, nemusí útočit)
Reakce psa je oceněna známkami:
3 -cholerik
4 –nebojácný, bez výrazného obranného reflexu
5 –vyrovnaný, výrazný obranný reflex
6 – bojácný (NECHOVNÝ)
Známka může být doplněna hodnocením “+”
 
Při neúspěšném absolvováním povahové zkoušky je možné ji při dalších vyhlášených bonitacích opakovat. Maximálně však 2x. Pokud ani pak není pes schopen povahovou zkoušku složit nebude do chovu připuštěn.
U psů a fen, kteří byli uchovněni v jiné organizaci stačí předložit bonitační kartu, jsou ale povinni složit zkoušku povahy
 
 
 
Čl.6
 
U chrupu se hodnotí akuální stav chrupu v době bonitace a skus dle platného standardu plemene. U chybějících zubů je nutné předložit veterinární osvědčení, případně RTG snímek dokazující dřívější přítomnost zubu, nebo stávající založení zubu neprořezaného.
 
Čl.7
 
Poplatek za bonitaci je platný dle aktuálního ceníku. Způsoby úhrady:
a)    převodem na účet organizace (potvrzení je majitel povinen předložit při bonitaci)
b)   v hotovosti na místě
 
Čl.8
 
Každý majitel psa je povinen předložit bonitační komisi :
a)    originál průkazu původu kam bude výsledek bonitace zanesen
b)   kopii průkazu původu pro potřeby plemenné knihy
c)    doklad o zaplacení členského a bonitačního poplatku